Ziek melden

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind(eren) dient u dit aan de school te melden, bij voorkeur via Social Schools (ga naar "mijn kinderen").

U kunt altijd een mail sturen naar dejint@elanowg.nl om uw kind afwezig te melden. 

Bellen kan uiteraard ook. Van 8.00 uur tot 08.15 uur graag. Vanaf 08.15 uur is het team met kinderen en/of ouders in gesprek en wordt de telefoon slecht gehoord.

Na 08.30 uur zijn leerkrachten met hun lessen bezig. Directeur en Intern Begeleider zijn daarna ook vaak in gesprek of in de lokalen aanwezig.