Ziek melden

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind of kinderen dient u dit aan de school te melden, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Na 08.30 uur zijn leerkrachten met hun lessen bezig. Directeur en Intern Begeleider zijn daarna ook vaak in gesprek of in de lokalen aanwezig. Helaas is er slechts op twee dagen per week een conciërge aanwezig om uw oproep te beantwoorden.

U kunt altijd een mail sturen naar dejint@elanowg.nl om uw kind afwezig te melden. 

Tel: 058 257 1898