Ziek melden

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind(eren) dient u dit aan de school te melden, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 08.30 uur.

Na 08.30 uur zijn leerkrachten met hun lessen bezig. Directeur en Intern Begeleider zijn daarna ook vaak in gesprek of in de lokalen aanwezig. 

Via Social Schools kunt u ook afwezigheid doorgeven (ga naar "mijn kinderen").

U kunt altijd een mail sturen naar dejint@elanowg.nl om uw kind afwezig te melden. 

Tel: 058 257 1898