Oudervereniging

De OV ( OuderVereniging) van onze school bestaat uit ongeveer zeven ouders.

De OV vergadert ongeveer acht keer per jaar, hierbij zijn twee teamleden aanwezig. Gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging in boven- en onderbouw en die op de ouderavond worden gekozen door de aanwezige ouders.
Iedere ouder kan zich kandidaat stellen voor de OV.

contact:  ov@dejint.nl

2022/2023


Dinsdag 13 September          

Woensdag 6 Oktober              

Maandag 7 November

Donderdag 1 december         

Woensdag 14 December          

Maandag 20 februari

Dinsdag 14 maart                                   

Maandag 5 Juni                   

Dinsdag 4 juli    


De oudervereniging kiest jaarlijks na de verkiezing uit de leden een voorzitter, het secretariaat en een penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen.

De oudervereniging heeft o.a. het onderstaande takenpakket:

  • De bloei van de school te bevorderen

  • Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren

  • Te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten

  • De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij gemeente

In samenwerking met het team organiseren wij een aantal vaste activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd en de jaarlijkse laatste schooldag speldag.

 

School

 

Hiske Bouma (leerkracht)

Froukje de Vries (leerkracht)

 

Ouders

 

Marco Bosman (voorzitter)

Corryna Smits-Koopmans (penningmeester)

Marjan Honebeek (secretaris)

Jessica van de Brug

Liset Koolen

Brenda Herder

Sietske Holverda 

Jantine Kloosterman