Ons onderwijs

Wat kunnen/weten/doen onze leerlingen na acht jaar op onze school?

Ze:

 • kennen hun talenten
 • accepteren van elkaar dat iedereen anders is
 • kunnen zich inleven in een ander
 • ontdekken hun eigen identiteit
 • maken kennis met verschillende geaardheden in onze maatschappij
 • hebben zelfvertrouwen
 • hebben het vertrouwen dat ze een waardevolle inbreng hebben in de wereld om hen heen
 • ontdekken hun eigen identiteit
 • maken kennis met verschillende geaardheden in onze maatschappij
 • kunnen hun eigen mening verwoorden
 • voelen zich verantwoordelijk voor anderen en hun omgeving
 • ontwikkelen een persoonlijkheid met waarden en normen
 • leren dat mensen en situaties verschillend zijn, zolang iedereen dezelfde kansen krijgt.