Ouderbijdrage

OUDERACTIVITEITEN
Ieder jaar doen wij een beroep op de hulp van ouders met betrekking tot diverse activiteiten op school.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief waarop u kunt aangeven aan welke activiteiten u wilt deelnemen, zoals bijvoorbeeld
schoolkrant, computers en het eindfeest.

 

OUDERBIJDRAGE SCHOOLFONDS
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een totaaloverzicht van de te betalen vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds.
Daarnaast ontvangt u later in het schooljaar een overzicht voor deelname aan het schoolreisje.
De hoogte van de beide bedragen is afhankelijk van de groep waarin uw kind zit.

De verschuldigde bedragen zien wij graag voor de daarvoor aangegeven data van het betreffende schooljaar op rekeningnummer:
NL63 ABNA 0609.8034.09 ten name van Oudervereniging OBS de Jint te Stiens tegemoet.

Bij betaling graag de voor-, achternaam en de groep van het kind/de kinderen vermelden.