Ouderbetrokkenheid

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met ouders leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en werkhouding.

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid.  

Door een goede samenwerking en door wederzijdse betrokkenheid kunnen zowel ouders als wij betere ontwikkelingskansen voor onze kinderen creëren.