Gewoon een schooldag....

Voor de meeste leerkrachten met een groep begint de dag voor 08.00 uur. Het lokaal wordt in orde gemaakt, spullen klaargezet en het digibord wordt gevuld met de informatie die in de loop van de dag nodig is.

Cecilia en Meine bespreken de dag en zetten het Digibord klaar.

Als alles klaar is, is het om 08.05 uur tijd voor koffie/thee en met collega's de dingen bespreken die belangrijk zijn.

Nick, Maudi, Jannie, Petra, Cecilia en Titiana
Petra, Cecilia, Gerbrig en Meine

Om 08.15 uur gaan de deuren open en ontvangen we de leerlingen. Als het nodig is, begeleiden ouders hun kind.

Nick in gesprek met een leerling uit groep 8
Er is er één jarig ....
Petra luistert naar een jongste kleuter

Om half negen beginnen de lessen!

Titiana oefent met groep 5 de tafels van vermenigvuldiging
Meine geeft groep 6 instructie
Ook groep 1 is bij Petra druk aan het leren!
Cecilia geeft extra instructie aan een groepje leerlingen uit groep 6
Meine begeleidt een leerling uit groep 6
Lydia zorgt voor extra uitdaging
Nick in gesprek over verdiepende opdrachten
Jannie leest voor aan groep 3
Anika daagt groep 2 uit

Op de Jint gaan alle leerkrachten tijdens de ochtendpauze naar buiten en houden met elkaar toezicht.

Titiana, Maranka, Maudi en Jannie genieten van het weer tijdens de ochtendpauze
Na de pauze leest Cecilia met een leerling
Meine in gesprek over de sfeer in groep 6
Groep 8 met een techniekoefening

Op de Jint lunchen de leerlingen met elkaar bij hun eigen leerkracht. Het is fijn dat de leerkracht hierbij blijft. Nadeel is wel dat leerkrachten geen (lunch)pauze hebben.

Maudi in groep 3
Nick in groep 7
Petra luncht met groep 1
Meine in 6

Op de Jint gaan alle leerkrachten tijdens de lunchpauze naar buiten en houden met elkaar toezicht.

Een stagiaire, Meine en Nick in de middagpauze
Het middagprogramma bij Maudi in groep 3
Gesprek in groep 7 over hoe het met de kinderen gaat (sociokring)
Jannie sluit de dag af met voorlezen
Net als Maudi
En om 14 uur naar huis!
Bij de groepen 1 en 2 kijken we of we de wachtende ouders zien staan
Nog even met ouders in gesprek als dat nodig is

Als alle kinderen weg zijn, hebben leerkrachten voor de eerste keer (na 08.15 uur) op de dag een pauze. We drinken koffie/thee met elkaar van 14.30 uur tot 15.00 uur.

Giem, Jannie, Titiana en Maranka
Lydia, Anika, Hiske en Giem

Vanaf 15 uur zijn collega's aan het voorbereiden, vergaderen, analyseren en evalueren.

Lisette en Titiana bespreken de resultaten en kijken wat er nu moet gebeuren
Op de valreep met elkaar nog dingen bespreken

Voor de meeste leerkrachten eindigt de dag op school tussen 16 en 17 uur....