Toetsen en resultaten

Naast de toetsen van methodes die de kinderen regelmatig in de groep maken, volgen we vanaf groep 3 de kinderen met ons Leerling Volg Systeem van BOOM. 

De leerlingen maken twee keer per jaar (halverwege en einde schooljaar) een aantal toetsen waarvan de resultaten vergeleken kunnen worden met die van andere basisschoolleerlingen in Nederland.

De resultaten worden geanalyseerd en er wordt actie op gezet als we denken dat we beter kunnen scoren. Dat kan op groepsniveau zijn of voor een aantal kinderen uit een groep of op individueel niveau. Uiteraard bespreken we dit met ouders en leerlingen.