Aanmelden leerling

Alle kinderen kunnen vanaf het moment dat ze drie jaar zijn, worden aangemeld bij onze school.
Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheden van de school waar het gaat om het verlenen van extra ondersteuning.


Gebruikelijke gang van zaken:

Er wordt een afspraak gemaakt met Jack Provily, directeur van de Jint, voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het gebouw. Hierna kunt u overgaan tot de aanmelding van uw kind.

Geeft u bij de aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, onderzoeken we met elkaar welke ondersteuning er nodig is en of en hoe we die kunnen bieden. We nodigen u dan mogelijk uit voor een vervolggesprek.

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, komt de leerkracht van groep 1 bij u op huisbezoek. Tijdens dit bezoek bespreken we met u alles wat nodig is om uw kind zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Uiteraard kunt u dan alle vragen stellen waarop u nog geen antwoord heeft!

Als uw kind drie jaar en tien maanden oud is mag het in totaal maximaal vijf dagdelen meedraaien op school.

 

Aanmeldformulier