Aanmelden leerling

Alle kinderen kunnen in principe vanaf het moment dat ze drie jaar zijn,
worden aangemeld bij onze school.
Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de mogelijkheden van de school waar
het gaat om het verlenen van specialistische zorg.

Er wordt een afspraak gemaakt met de directeur van de school, mw. C. Santema,
voor een eerste kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.
Hierna kunt u overgaan tot de schriftelijke aanmelding van uw kind.

Geeft u bij de aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft,
dan onderzoekt de school welke ondersteuning er nodig is en hoe we die kunnen bieden.
We nodigen u dan uit voor een vervolggesprek.

Hierbij gebruiken we vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind zo goed
mogelijk af te stemmen. De school schakelt vervolgens het Zorg Advies Team in
voor de beoordeling van het dossier, de advisering over de plaatsing en/of de
besluitvorming over het ondersteuningstraject.
Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het
expertisecentrum kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind.

Bij leerlingen die bijna in groep 1 komen, komt de leerkracht een maand voordat
het kind vier jaar wordt op huisbezoek.

Hiervoor maakt de leerkracht tijdig een afspraak.
Als uw kind drie jaar en tien maanden oud is mag het in totaal
maximaal vijf dagdelen meedraaien op school.

Heeft u vragen?

058 - 257 18 98