HVO / GVO


Humanistisch VormingsOnderwijs
Godsdienstig VormingsOnderwijs

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op
openbare scholen in Nederland.

Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te
hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen.
En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

Openbaar onderwijs is voor iedereen 

Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen.
Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook – zoals geloof,
levensovertuiging, cultuur of land van herkomst.
Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht
te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving.
In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan.

Het recht op lessen GVO en HVO

 • Het recht op godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs op de
  openbare lagere school bestaat al sinds 1857 (dit is wettelijk vastgelegd in
  artikel 50 en 51 van de Wet op het primair onderwijs).

 • Volgens de huidige wetgeving moet het openbaar onderwijs aandacht
  schenken aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke
  waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving,
  en aan onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die
  waarden (o.a. artikel 46 van de WPO, Wet op het primair onderwijs).

 • Deze opdracht omvat ook het kennisgebied ‘geestelijke stromingen’ waaraan
  ook door het bijzonder onderwijs aandacht moet worden besteed.
  Uiteraard geldt hierbij voor de openbare school dat zij geen voorkeur
  uitspreekt voor de een of andere levensbeschouwing.

 • Dit geldt niet voor het onderwijs dat krachtens art. 50 en 51 WPO op verzoek
  van ouders in de door hen gekozen godsdienst of levensovertuiging
  wordt gegeven. Hiervoor is de openbare school niet inhoudelijk
  verantwoordelijk. De openbare school stelt alleen faciliteiten ter beschikking.


De docenten die de GVO- en HVO-lessen geven, zijn verbonden aan kerken, moskeeën of andere levensbeschouwelijke organisaties.

Kinderen krijgen HVO-les in de groepen 5 en 6 en in 7 en 8 GVO-les. Ouders die dit niet wensen, kunnen hun kind hiervoor afmelden bij de groepsleekracht. Deze kinderen worden tijdens deze lessen opgevangen in een andere groep.