Rots en Water

Leren begint bij het lichaam en heeft als doel kinderen in hun kracht te zetten!

Rots en Water is een bewezen effectieve methode om de weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Het is een Nederlands programma dat wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Wat is een Rots en Water training?

“Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining. Je leert samen over sociale vaardigheden en fysieke weerbaarheid door het werkelijk met elkaar te oefenen”.

Je gaat vooral veel ervaren (bewustworden) door het doen (bewegen). Je gaat je lichaamsbewustzijn vergroten en herkennen en hoe je reageert in bepaalde situaties en hoe je je daarbij voelt.Je leert je krachtig te voelen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leer je soepel mee te bewegen met de ander en samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie kan je kiezen voor een Rots- of Waterhouding. Deze keuze is niet altijd makkelijk maar wordt eenvoudiger als je gecentreerd bent en gegrond. In de training leer je de juiste balans vinden tussen je rots en je water deel.

Elke leerling op de Jint oefent met dit programma. Er zijn twee Rots en Water trainers binnen het schoolteam die de lessen verzorgen voor de groepen 3 t/m 6. Voor de groepen 7 en 8 huren we een externe trainer in.