Schoolmaatschappelijk werk

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van De Jint,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me aan jullie voor te stellen. Mijn naam is Gerbrig van Brug. Sinds februari 2019 ben ik als schoolmaatschappelijk werker in dienst van Elan onderwijsgroep. Vanuit deze functie ben ik verbonden aan jullie school.

In de jaren hiervoor ben ik als schoolmaatschappelijk werker elders in Friesland werkzaam te zijn. Ik vind het mooi om dat nu vanuit Elan te mogen gaan doen.

Waarvoor kun je/kunt u bij me terecht:

Opvoedingsvragen, vragen rond sociaal emotionele ontwikkeling, zorgen over verwerking van indrukwekkende gebeurtenissen in een kinderleven. Hierover kan ik met leerlingen en/of ouders in gesprek gaan. In deze gesprekken kijken we naar wat goed gaat, wat minder goed gaat en maken we plannen over hoe lastige dingen makkelijker kunnen worden. Niet qua leren (daar zijn de leerkrachten echt beter in dan ik) maar wel qua ontwikkeling van kinderen. Ook als er vragen zijn over voorzieningen voor kinderen, mogelijkheden voor hulpverlening, denk ik graag mee.

Praktisch:

Ik ben twee keer in de week op De Jint.  Dit is op maandagochtend en woensdagochtend. Zoek me gerust op. Als een afspraak gewenst is, kan dat via de leerkrachten, ib’er of directeur van de school. Of mail me via: gvanbrug@elanowg.nl

 

Tot ziens of oan't sjen op De Jint!

Hartelijk groet, Gerbrig van Brug