Team


Formatie 2021/2022:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Aantal lln

Groep 1

Hiske

Hiske

Hiske

Petra

Petra

12 >25

Groep 1b

Froukje

Froukje

Froukje/Daphne

Daphne

Daphne

20

Groep 2

Ellen

Ellen

Ingrid

Ingrid

Ingrid

26

Groep 3Ja

Jannie

Jannie

Jannie

Jannie

Hischia

17

Groep 3Jo

Johanna

Johanna

Cecilia

Johanna

Johanna

17

Groep 4

Marjan 

Marjan

Marjan enTitiana

Titiana

Titiana

32

Groep 5

Jeanette

Jeanette

Petra

Jeanette

Jeanette

19

Groep 6

Nick

Nick

Nick

Nick

Nick

26

Groep 7

Cecilia

Meine

Meine

Meine

Meine

27

Groep 8

Anneke

Anneke

Anneke

Anneke

Anneke

17

Wiepkje: 3 dagen ondersteuning van leerkrachten

Lydia: 3 dagen leerlingbegeleiding: Levelwerk (hoogbegaafde leerlingen) en individuele hulp in groep 5

Cecilia: 2 dagen leerlingbegeleiding: individuele hulp in groep 6 en 7

Hischia: 1 dag leerlingbegeleiding in groep 4

Lisette: 3 dagen Intern Begeleider

Jack: directeur 

OOP:

Giem: 2 dagen (13 uur) onderwijsassistente

Maimouna: 4 dagen onderwijsassistente