Team

Cato Santema

directeur

Rixt Walda

intern begeleider

Anneke van der Bos

groep 2, groep 7b/8

Hiske Bouma

groep 1

Marjan de Groot

groep 3, groep 4/5a, ict-coördinator

Jannie de Heij

groep 4/5a

Fokke Hofman

groep 6b/7a

Daphne Kiewiet

groep 2

Hitty Kingma

groep 5b/6a

Marjan Postma

onderwijsassistent

Jeanette Rispens

groep 7b/8, plaatsvervangend directeur, bovenbouwcoördinator, taalcoördinator

Lisette van Scheltinga

groep 5b/6a

Saskia Steen

groep 1

Petra van der Vlis

groep 6b/7a, groep 7b/8