Team


Formatie 2020/2021:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Aantal lln

Groep 1

Hiske

Hiske

Hiske

Petra

Petra

13(>30)

Groep 2

Froukje

Froukje

Froukje/Daphne

Daphne

Daphne

25

Groep 1/2

Ellen

Ellen

Ingrid

Ingrid

Ingrid

22

Groep 3Ja

Jannie

Jannie

Jannie

Jannie

Hischia

19

Groep 3Jo

Johanna

Johanna

Cecilia

Johanna

Johanna

15

Groep 4

Marjan

Marjan

Marjan

Lydia

Lydia

19

Groep 5

Lisette

Lisette

Lisette

Cecilia

Cecilia

26

Groep 6

Nick

Nick

Meine

Meine

Meine

25

Groep 7

Jeanette

Jeanette

Petra

Jeanette

Jeanette

17

Groep 8

Anneke

Anneke

Anneke

Anneke

Anneke

26

Wiepkje: 3 dagen IB 

Jeanette: 0,5 dag directie-ondersteuning op woensdag

Hiske: 0,25 dag GDO in kleutergroepen

Jack: directeur 

OOP:

Giem: 2 dagen (13 uur) onderwijsassistente

Ids: 2 dagen conciërge