Extra begeleiding van leerlingen

Wij werken met klassikale methodes waarbij leerkrachten de verwerking kunnen aanpassen aan het niveau van een leerling.

Soms is er meer nodig en passen de leerkrachten de instructie of verwerking op een individueel kind aan. Als dat onvoldoende werkt, kan de hulp van een ondersteunende leerkracht worden gevraagd.

Afhankelijk van de groepsverdeling zijn er op bepaalde dagen leerkrachten zonder groep beschikbaar voor extra begeleiding van leerlingen. Dit wordt gecoördineerd door de intern begeleider.

Mocht het effect hiervan ook onvoldoende zijn, wordt er in overleg met ouder en kind besproken wat een volgende stap kan zijn. Deze gesprekken worden altijd gevoerd door de leerkracht en de intern begeleider.