Groepen 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 wordt klassikaal gewerkt met moderne lesmethoden. Binnen de nieuwste methoden is volop gelegenheid om te differentiëren waardoor de meeste kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Vanaf groep 5 beschikken alle leerlingen over een eigen IPad waarmee ze de verwerking van de leerstof kunnen maken. We gebruiken hiervoor Snappet, een programma dat interactief is en zich aan de gebruiker aanpast. Binnen Snappet kunnen leerlingen zelf zien welke doelen ze al bereikt hebben en waarnaar ze op weg zijn. Onze ervaring is dat dit enorm stimulerend werkt.

In de groepen 5 en 6 bieden we Humanistisch Vormingsonderwijs aan en in de groepen 7 en 8 Godsdienstig Vormingsonderwijs. De meeste kinderen maken hier gebruik van.

Lessen voor bewegingsonderwijs worden twee keer per week gegeven in sporthal It Gryn. Op dinsdag gebeurt dit door een vakleerkracht en op vrijdag door een bevoegde leerkracht.