Meer- en hoogbegaafdheid

We gebruiken een protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen. We screenen hierbij alle leerlingen in groep 3 t/m 8 jaarlijks in oktober.

Vervolgens kunnen we de leerlingen Levelwerk aanbieden. Hierdoor bieden we een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

Met dit leerstofaanbod leren we intelligente kinderen leren. Op het moment dat er moeilijker leerstof wordt aangeboden en het kind merkt dat er echt iets wordt gevraagd aan inspanning, ontstaat er een eerste reactie van schrik. Het kind beseft dat er gewerkt moet worden en dat er mogelijk fouten worden gemaakt, omdat ze het niet meteen snappen. Dat geeft een gevoel van onzekerheid en spanning.

Het is bij het aanbod van moeilijke leerstof juist de bedoeling dat kinderen leren de confrontatie aan te gaan met dit gevoel. Alleen op deze wijze leren ze wat het proces van ‘leren’ inhoudt.

Er is een specialist Hoogbegaafdheid die de kinderen per jaargroep apart neemt en hen begeleidt in dit proces.