Algemeen

 

Wij werken vanuit de methodiek GroepsDynamisch Onderwijs (GDO). Dit is een integrale duurzame aanpak om een kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarnaast vormt GDO een gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht Werken tot een succes te maken.

Bij GroepsDynamisch Onderwijs staat het kind in de groep en niet op zichzelf, d.w.z. dat een kind zich ontwikkelt in nauwe relatie met de groep. Het is dus erg belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GroepsDynamisch Onderwijs.

GDO werkt vanuit drie invalshoeken: Sociaal Sterke Groep > socialisering van de groepen. Full Speed Leren > verhoging motivatie en zelfsturing van leerlingen. Sterk Team > afstemming en samenwerking tussen leerkrachten

GDO zorgt op onze school voor rust, motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten.