Missie

Ieder kind voelt zich gezien, gehoord, gekend en begrepen.

Ieder kind weet, merkt, voelt dat hij ertoe doet, dat hij erbij hoort.

Ieder kind mag zijn wie hij is, om te worden wie hij wil zijn.

Ieder kind voelt zich verbonden, hoort erbij én niet één kind wordt buitengesloten.

Ruimte voor talent,

tijd voor ontwikkeling.