Privacy

Op OBS De Jint worden persoonsgegevens verwerkt van kinderen die op onze school onderwijs volgen. Privacy betekent in ons geval dat leerlingen en hun ouders het recht hebben om zelf te bepalen welke informatie zij op welk moment willen prijsgeven. Daarom doen wij inspanningen om dit zo goed mogelijk te beschermen.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet op het gebied van privacy in werking getreden. Deze wet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG – wordt in Nederland gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens en betreft organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. In het kort draait deze wet om betere bescherming van privacygevoelige informatie van inwoners van de Europese Unie.

Voor het beleid rondom privacy verwijzen wij u naar de website van onze onderwijsgroep https://www.elanonderwijsgroep.nl/praktische-informatie/privacy/