Hoofdluis

Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden bij de groepsleerkracht?

Uw kind wordt na elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door enkele ouders. Bij aanwezigheid van luizen wordt u direct geïnformeerd.

De leerkrachten zijn graag bereid u nadere informatie te verstrekken over te gebruiken middelen om de hoofdluis te bestrijden.