Groepen 1 en 2

In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school.

Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen nemen die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn. 

De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer hij de leerling in de gaten moet houden of wanneer hij in actie moet komen.We doen dit met het volgmodel van BOSOS.

De intern begeleider kan de leerkracht daarin volgen en indien nodig adviseren en begeleiden. Zo komt de individuele leerling goed tot zijn recht maar zijn er mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse daarvan naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor groepjes.

Aan de hand van thema's die jaarlijks worden vastgesteld, bedenken de leerkrachten activiteiten met een rijk reken- en taalaanbod voor de leerlingen. De doelen van het volgmodel worden hierbij gebruikt om de leerlijn van de groepen 1 en 2 te waarborgen. Op deze wijze kunnen we de ontwikkeling van de jongste leerlingen observeren zonder toetsen of iets dergelijks.