GGD Fryslan

GGD Fryslân

 


Samen met het basisonderwijs richt GGD Fryslân zich op de ontwikkeling
en gezondheid van alle kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar.
Een groot deel van dat contact speelt zich af op school en is misschien niet
altijd zichtbaar. Wij willen u daarom graag laten weten wat wij zoal voor u en uw zoon of dochter kunnen betekenen!

Gezondheid

Alle vijfjarige kinderen en hun ouder(s) krijgen van ons een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek op school.
Dit is een onderzoek naar de lichamelijke gezondheid en de ontwikkeling van het kind.
Uw kind wordt gezien door de doktersassistente en de schoolarts.
Ook alle kinderen uit groep 7 en hun ouder(s) krijgen een uitnodiging voor
een onderzoek bij de verpleegkundige. De ouders vullen voor beide
onderzoeken een vragenlijst in, die met de arts/verpleegkundige wordt besproken.

Als ouders zich zorgen maken over bijvoorbeeld gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling en houding, kunnen zij ook buiten de reguliere contactmomenten een afspraak maken via de doktersassistente of via de leerkracht.
De GGD denkt ook graag mee over gezondheid op school. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als traktatie- en voedingsbeleid, (digitaal) pesten en sport en bewegen. Daarnaast bieden wij de school handvatten en materiaal voor het
programma Gezonde School.
Tevens geven we scholen advies over infectieziekten.

 

Opvoeding

Ouders van basisschoolleerlingen en leerkrachten kunnen bij de pedagoog van de GGD terecht voor steun bij de opvoeding en het opgroeien.

Er is een telefonisch spreekuur voor vragen over opvoeding en gedrag.
Onze pedagogen zijn dagelijks bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13.00-15.00 en op vrijdag van 9.00-11.00 op telefoonnummer 088 22 99 444.

Ook pedagogische thuisbegeleiding is mogelijk. De pedagoog biedt kortdurend begeleiding en ondersteuning bij vragen over en problemen bij de opvoeding.


Mediawijsheid

Hoe laat je kinderen op een goede manier omgaan met nieuwe media?
Veel ouders vragen zich dat af. De mediacoaches van de GGD ondersteunen de school daarin met lesmateriaal, ouderbijeenkomsten en trainingen over mediawijsheid.

 

Veiligheid & schoolverzuim

Om er voor te zorgen dat de school een veilig omgeving is voor zowel leerlingen en leerkrachten, moet er een prettige sfeer hangen. Om dit te realiseren ondersteunt en adviseert de GGD scholen bijvoorbeeld met een anti-pestprogramma.
Daarnaast is er een vertrouwenspersoon van GGD Fryslân actief, deze kan de melder ondersteunen, de school adviseren, voor bemiddeling zorgen en zo nodig doorverwijzen naar hulpverlening. De GGD werkt ook samen met de school en de
leerplichtambtenaar om verzuim zo veel mogelijk tegen te gaan. GGD signaleert vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen en biedt begeleiding.

 

Vragen?

Wij werken nauw samen met de school, en dat doen wij graag. Hebt u vragen?
Wij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Want gezonde kinderen die beter in hun vel zitten,
presteren beter en gaan graag naar school!

 

Het GGD team bij u op school:

 

Jeugdarts: Joke de Haan 088-229 9465

Pedagoog: Coby Tijssen 088-229 9417

erpleegkundige : Hilly Terpstra  088-229 9889

Dokters-assistente: Petra Beetstra 088-229 9354

 

www.ggdfryslan.nl
jgzŸjgz@ggdfryslan.nlŸ
088 22 99 444