Privacy

Beste ouders,

Het zal u met de media-aandacht niet ontgaan zijn dat op 25 mei een nieuwe Europese privacywet in werking is getreden. Deze wet vraagt van een onderwijsbestuur maatregelen om nog beter op de privacy van leerlingen te letten. Los van de wet vindt Elan Onderwijsgroep het belangrijk dat de rechten van leerlingen, ouders en medewerkers zo goed mogelijk beschermd worden. Daarom is het goed om u van een aantal stappen op de hoogte te brengen.

De afgelopen tijd is gewerkt aan privacybeleid. Dit beleid moet aan de ene kant juridisch kloppen en aan de wet voldoen en aan de andere kant is onze insteek ook om het voor ouders overzichtelijk te houden. Het beleid bestaat uit de volgende documenten:

- Opgave verwerkte gegevens voor leerlingen - Oftewel, welke informatie 'verwerkt' Elan Onderwijsgroep?

- Privacyreglement voor leerlingen - Oftewel, hoe wordt onze privacy beschermd?

- Sociale media reglement voor leerlingen - Oftewel, welke afspraken maken we rondom sociale media?

De GMR heeft ingestemd met het privacybeleid voor leerlingen. Dit is inmiddels gepubliceerd op https://www.elanonderwijsgroep.nl/praktische-informatie/privacy/. Vanaf de website van de school wordt een verwijzing gemaakt naar deze pagina. Mocht u ondertussen vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen via privacy@elanowg.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.