Visie en Missie

De Jint is een school met persoonlijke aandacht en ruimte voor ieders inbreng. Ieder kind ontwikkelt zich in nauwe relatie met de groep. Samenwerken en het dragen van verantwoordelijkheid is belangrijk. We kijken naar wat de groep nodig heeft en zorgen ervoor dat ieder kind leert. Er is een goede balans tussen kwalitatief goed onderwijs, ondersteuning, sociale vaardigheden en creativiteit. 

Om bovenstaand doel zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, spelen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken een grote rol.

Binnen onze school vinden wij dat kinderen mede verantwoordelijk behoren te zijn voor hun werk en gedrag. Dit is een leerproces dat vanaf het eerste leerjaar wordt ingezet. Onder leiding van een groepsleerkracht wordt kinderen geleerd verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag en respectvol om te gaan met het gedrag van anderen. 

Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen van jongs af aan leren zelfstandig oplossingen te zoeken. We leren kinderen zelfsturend en zelfredzaam te zijn. Dat kan alleen, met behulp van andere kinderen, of met de hulp van de groepsleerkrachten en onderwijsassistenten.

Samenwerken speelt in de hedendaagse maatschappij een belangrijke rol. Het leren werken in teamverband leidt vaak tot betere resultaten. Bij ons op school proberen wij kinderen op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar te leren samenwerken.