Visie en Missie

Wij werken op school vanuit de methodiek van het GroepsDynamisch Onderwijs. Bij het GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in relatie met de groep. Het is dus belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt een positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GroepsDynamisch Onderwijs.

GDO werkt vanuit drie invalshoeken:

  • Sociaal Sterke Groep - socialisering van de groepen

     
  • Full Speed Leren - verhoging van de motivatie en zelfsturing van leerlingen

     
  • Sterk Team - afstemming en samenwerking tussen de teamleden.

GDO is een integrale en duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Rust, motivatie en werkplezier vormen belangrijke aspecten binnen het groepsdynamisch onderwijs om onderwijsontwikkelingen als Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken tot een succes te maken.